PE002R加藤鹰深喉秘器(象牙白+经典红)

"18段震动功能 可控式7段强弱变幻模式 内置仿真舌部构造 使用USB接口线充电"

 • 名称:
 • 频率: PE002R
 • 重量: ▲频率:18段震动功能
  ▲材质:
  ▲尺寸:
  ▲重量:252.2
  ▲颜色:
  ▲供电方式:使用USB接口线充电
 • 更多信息: