VV119

 • 产品型号: VV119(原型号是ZK002,被新品取代)
 • 产品名称:
 • 产品规格: ▲频率:剧烈振动,两个振动器,5个频率
  ▲材质:防水经典设计
  ▲尺寸:总长度9.13”/23.20cm有效长度4.44”/11.29cm
  ▲重量:196.7g
  ▲颜色:紫色
  ▲供电方式:使用4节AAA电池
 • 包装尺寸:
 • 装箱数据:
 • 阴深:
 • 龟径:
 • 防水级别:
 • 静音级别:
 • 产品配件:
 • 数据包下载:
 • 执行标准:
 • 检验标准: SET2015-19326
 • 产品认证: