VB002

 • 产品型号: VB002
 • 产品名称: 尖子弹头
 • 产品规格: ▲频率:单频 震动
  ▲材质:ABS
  ▲尺寸:1.75*8.5
  ▲重量:裸货25/含吸塑卡纸35
  ▲颜色:多色可选
  ▲供电方式:3节LR44纽扣电池
 • 包装尺寸: 3节LR44纽扣电池
 • 装箱数据:
 • 阴深:
 • 龟径:
 • 防水级别:
 • 静音级别:
 • 产品配件:
 • 数据包下载:
 • 执行标准: Q/XQSY 001-2015
 • 检验标准: SET2015-19326
 • 产品认证: